Gdzie nas znajdziesz

01.

Nasz adres

LOCKUS K2 Sp. z o.o.
ul. Skarżyńskiego 14,
31-866 Kraków
NIP 9542534990
REGON 240220810

02.

Kontakt

Ewa Owsiak, T: 603 748 838, eowsiak@lockus-k2.pl

Małgorzata Mogilska, T: 605 868 610, mmogilska@lockus-k2.pl

Łukasz Haliniak, T: 603 302 747, lhaliniak@lockus-k2.pl

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać więcej informacji

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu odpowiedzi na prośbę o kontakt bezpośredni jest Lockus K2 sp. z o.o. w Krakowie. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne jest w Polityce prywatności.

Inspektor Ochrony Danych:

Barbara Chaberka
iod@lockus.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę LOCKUS K2 Sp. z o.o. dostępne są tutaj: