Techniki efektywnej sprzedaży
Kreatywne zadawanie pytań

TERMIN

Do uzgodnienia

CENA

390 PLN netto + 23% VAT

FORMA SZKOLENIA

online

CENA ZAWIERA

udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe

Śledź nas

Cel

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności sprzedaży przez telefon, poznanie nowoczesnych metod negocjacji, a także nabycie umiejętności prezentowania oferty według zasady PCK. W ujęciu merytorycznym i podczas praktycznych ćwiczeń uczestnicy poznają metody sprzedaży i negocjacji z klientem. Uczą się naturalnej rozmowy z klientem, uwzględniając trzy najważniejsze kwestie: profesjonalna obsługa klienta; sprzedaż poprzez jakość obsługi; diagnozowanie i rozwijanie potrzeb poprzez prowadzenie aktywnego dialogu i angażowania klienta w proces zakupowy. Uczestnicy poznają nowoczesne techniki sprzedażowe oraz zbijania obiekcji,  dzięki którym rozmowa staje się bardziej naturalna. Poprzez aktywny trening i warsztaty nie tylko umiejętnie podnoszą swoją efektywność i skuteczność, ale także będą potrafili dotrzeć do prawdziwych, często skrywanych obiekcji klienta. Uczestnicy szkolenia poprzez umiejętne prowadzenie rozmowy, w której od początku doceniają klienta, jego prawdziwe potrzeby i realne obiekcje, nabędą umiejętność budowania dobrych, długoterminowych relacji.

profil uczestnika

 • Osoba pragnąca poznać metody podnoszenia efektywności sprzedaży.
 • Osoba pragnąca podnieść umiejętności sprzedażowe dzięki nowoczesnym metodom negocjacji
 • Osoba pragnąca poznać nowoczesne metody zadawania pytań.
 • Osoba chcąca nabyć umiejętności angażowania klienta w proces zakupowy odpowiednim moderowaniem rozmowy poprzez zadawanie pytań.

PROGRAM

Moduł ten ma na celu poznanie nowoczesnych technik sprzedażowych, które podniosą efektywność i skuteczność pracy. Poprzez warsztaty i ćwiczenia, wspólnie z trenerem uczestnicy wypracują najlepsze metody finalizacji rozmowy. Nauczą się także prowadzenia rozmowy sprzedażowej w sposób naturalny, tym samym zwiększając swoje szanse na sprzedaż.

1. Diagnozowanie potrzeb -t echniki kreowania potrzeb klienta poprzez umiejętne zadawanie pytań. Wspólne omówienie rodzajów pytań oraz sytuacji, podczas których odpowiednio powinno się je stosować.

2. Technika przedstawiania oferty metodą PCK. Tworzenie gotowych zwrotów, sformułowań z wykorzystaniem PCK. Za pomocą parafrazy, peryfrazy i klaryfikacji uczestnicy budują własne rozwiązania, które ćwiczą podczas nagrywanych a potem omawianych rozmów symulowanych.

3. Zasady, metody i techniki wykorzystywane w nowoczesnej sprzedaży

a) Reguła wzajemności – jako technika manipulacji
• Mini wykład z przykładami i omówieniem
• Scenki, podczas których uczestnicy wcielają się w rolę klienta i konsultanta na zmianę z wykorzystaniem reguły wzajemności

b) Reguła wyobraźni – tworzenie gotowych scenariuszy dla klientów, weryfikacja ich podczas rozmów symulowanych.

c) Entuzjazm i oddanie – technika pomocnicza, stosowana podczas budowania relacji z klientem wzmacniająca sytuacje sprzedażowe.

d) Techniki Sandlera – jako przykład nowoczesnego podejścia do sprzedaży w tym technika kontraktowania, dowartościowania klienta, odwartościowania siebie, wnikliwe sugestie oraz technika wprost
• Mini wykład z przykładami
• Tworzenie w podgrupach odpowiednich zwrotów i gotowych rozwiązań, które wykorzystywane są podczas rozmowy handlowej

e) Angażowanie klienta w proces sprzedażowy – pozostałe techniki wywierania wpływu:
• Zasada kontrastu
• Odmowa- wycofanie
• Zamiana oceny na opinie

f) Techniki zbijania obiekcji – dzięki poznaniu nowoczesnych metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i obiekcjami klienta, uczestnicy nabierają pewności siebie, uczą się docierać do często skrywanych obiekcji klientów i eliminować je na każdym etapie rozmowy sprzedażowej.
• Oddzielenie Faktów od Opinii
• Rozumiem, znam, znaleźliśmy rozwiązanie
• Historie z drugiej ręki

g) Stosowanie odpowiednich pytań finalizujących sprzedaż – przykłady i rodzaje pytań, które umożliwiają zamknięcie transakcji z uwzględnieniem i odwołaniem się do zdiagnozowanych potrzeb. Uczestnicy tworzą własne zwroty finalizujące sprzedaż, których działanie jest weryfikowane w nagranych rozmowach symulowanych oraz omówionych razem z grupą.

Metoda SPIN Selling – metoda wykorzystywania pytań do moderowania rozmowy handlowej i obnażania rzeczywistych potrzeb. Jest to metoda, która idealnie sprawdza się podczas sprzedaży produktów, które bezpośrednio mogą wpływać na emocje klienta (np. inwestycyjne, z zakresu kosmetologii, finansów oraz ubezpieczeń). Kluczowe bowiem jest tu zadawanie pytań i angażowanie klienta w proces zakupowy z pominięciem pokazywania korzyści.
• Charakterystyka metody SPIN w sprzedaży.
• Proces wytwarzania świadomych potrzeb w procesie sprzedaży.
• Generowanie pytań w technice sprzedaży SPIN.
• Rodzaje pytań, ich definicje i przykłady: pytania symulacyjne, problemowe, implikacyjne, naprowadzające.
• Warsztaty generowania pytań na podstawie przykładów z życia
• Warsztaty i ćwiczenia dotyczące budowania rozmowy handlowej metodą SPIN z wykorzystaniem 4 rodzajów pytań.

Podsumowanie szkolenia, przekazanie indywidualnych sugestii dla uczestników, wnioski, plan pracy. 

METODY SZKOLENIOWE:

• Warsztaty
• Scenki symulowane
• Burza mózgów
• Praca grupowa
• Ćwiczenia

informacje o wszystkich dostępnych opcjach szkolenia

Ilość osób:

 • szkolenie w każdej formie jest realizowane przy udziale min. 5 osób. 

Dostępne formy szkolenia:

 • otwarte stacjonarne 1 – dniowe  lub 2 – dniowe,
 • otwarte online 1 – dniowe lub 2 -dniowe,
 • zamknięte na zamówienie stacjonarne lub online 1 – dniowe lub 2 – dniowe.

Czas trwania szkolenia:

 • stacjonarne 1 – dniowe – 8 godzin zegarowych,
 • stacjonarne 2 – dniowe – 16 godzin zegarowych,
 • online 1 – dniowe – 6 godzin zegarowych,
 • online 2 – dniowe – 12 godzin zegarowych.

Koszt udziału w szkoleniu na osobę:

 • otwarte stacjonarne 1 – dniowe – 490 PLN netto + 23% VAT,
 • otwarte stacjonarne 2 – dniowe – 780 PLN netto + 23% VAT,
 • otwarte online 1 – dniowe – 390 PLN netto + 23% VAT,
 • otwarte online 2 – dniowe – 580 PLN netto + 23% VAT.

Cena zawiera: 

 • stacjonarne: udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad,
 • online: udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe.

Lokalizacja szkolenia:

 • otwarte stacjonarne – sala szkoleniowa w siedzibie firmy Lockus przy ul. Skarżyńskiego 14 w Krakowie,
 • zamknięte stacjonarne – w wybranej przez klienta lokalizacji.

Wymagania sprzętowe do szkolenia online:

 • komputer z dostępem do internetu (przepustowość co najmniej 512 Kb/s),
 • przeglądarka internetowa: Firefox lub Chrome,
 • działające głośniki/ słuchawki.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt: 

Ewa Owsiak, e-mail: eowsiak@lockus.pl, Tel: +48 603 748 838

Więcej Szkoleń

Mogą Cię również zainteresować te szkolenia

Szkolenie sprzedażowe

SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON. JAK OSWOIĆ ZIMNĄ BAZĘ?

Celem szkolenia jest poznanie stylów komunikowania się i zweryfikowanie swojego oraz nauczenie się jak je dobrać w zależności od sytuacji. Uczestnicy odczują jakie czynniki mają na nią wpływ oraz zobaczą różnicę pomiędzy komunikacją bezpośrednią a pośrednią.

FORMA SZKOLENIA: on-line

CZAS TRWANIA: 6 godzin
zobacz szczegóły

Szkolenie sprzedażowe

SPOSOBY NA TRUDNEGO KLIENTA. JAK RADZIC SOBIE Z EMOCJAMI.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności rozumienia perspektywy klienta, którego oczekiwania nie zostały spełnione, zwiększenie umiejętności panowania nad emocjami w kontakcie z trudnym klientem oraz zwiększenie elastyczności reagowania w sytuacjach trudnych i nietypowych.

FORMA SZKOLENIA: on-line

CZAS TRWANIA: 8 godzin
Zobacz szczegóły