NOWOCZESNE METODY WYWIERANIA WPŁYWU
W PROCESIE SPRZEDAŻY

TERMIN

Do uzgodnienia

CENA

490 PLN netto + 23% VAT

FORMA SZKOLENIA

stacjonarne

CENA ZAWIERA

udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad

Śledź nas

Cel

Celem szkolenia jest poznanie nowoczesnych metod negocjacji i wpływu na proces decyzyjny w sprzedaży. W ujęciu merytorycznym i podczas praktycznych ćwiczeń uczestnicy poznają metody sprzedaży i negocjacji z klientem. Uczą się naturalnej rozmowy z klientem, uwzględniając trzy najważniejsze kwestie: profesjonalna obsługa klienta, sprzedaż poprzez jakość obsługi oraz diagnozowanie i rozwijanie potrzeb poprzez prowadzenie aktywnego dialogu i angażowanie klienta w proces zakupowy. Dodatkowo Uczestnicy wspólnie z trenerem wypracują najlepsze praktyki związane z obsługą i sprzedażą produktów, uwzględniając przede wszystkim brak „wciskania”. Poznają nowoczesne techniki, dzięki którym rozmowa staje się bardziej naturalna, a procesy sprzedażowe i decyzyjne skuteczniejsze.

PROGRAM

Zasady, metody i techniki wykorzystywane w nowoczesnej sprzedaży – wywieranie wpływu

 1. Reguła wzajemności jako technika wywierania wpływu.
  • Mini wykład z przykładami i omówieniem;
  • Scenki, podczas których uczestnicy wcielają się w rolę klienta i konsultanta na zmianę z wykorzystaniem reguły wzajemności
 1. Reguła wyobraźni
  • Tworzenie gotowych scenariuszy dla klientów, weryfikacja ich podczas rozmów symulowanych.
 1. Entuzjazm i oddanie
  • Technika pomocnicza, stosowana podczas budowania relacji z klientem wzmacniająca sytuacje sprzedażowe.
 1. Angażowanie klienta w proces sprzedażowy – pozostałe techniki wywierania wpływu:
  • Zasada kontrastu
  • Odmowa – wycofanie
  • Zamiana oceny na opinie
 1. Techniki wsparcia sprzedaży
  • Parafraza i peryfraza
  • Klaryfikacja
  • Dowartościowanie klienta i odwartościowanie siebie
  • Technika wprost
 1. Obiekcje – omówienie przyczyn powstawania obiekcji
  • Rodzaje obiekcji – czy każdą obiekcję da się zbić i czy należy każdą zbijać
  • Jak postępować – nowoczesne techniki zbijania obiekcji:
  • Oddzielenie faktów od opinii;
  • Rozumiem, znam, znaleźliśmy rozwiązanie;
  • Historie z drugiej ręki
  • Technika wprost – w zbijaniu obiekcji
 1. Finalizacja sprzedaży – techniki wspierające proces zakupowy:
  • Pozorny wybór
  • Kontrolowanie sprzedaży poprzez pomijanie sprzedaży
  • Technika – gdybanie
  • Technika wprost w finalizacji
 1. Dobór najlepszej techniki w konkretnych sytuacjach
  • scenki, rozmowy symulowane, warsztaty, burza mózgów

Podsumowanie szkolenia post test, action plan i ankieta ewaluacyjna

METODY SZKOLENIOWE:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, z wykorzystaniem ćwiczeń i gier szkoleniowych. Dzięki tym metodom uczestnicy już w trakcie szkolenia mogą doświadczyć możliwości rozwoju i zmiany w pewnych aspektach poruszanych tematów. Podczas scenek sytuacyjnych, uczestnicy mają możliwość natychmiastowej weryfikacji wypracowanych metod. Burza mózgów natomiast daje możliwość wskazania własnego pomysłu na wdrożenie zmian.

INFORMACJE o wszystkich dostępnych opcjach szkolenia

Ilość osób:

 • szkolenie w każdej formie jest realizowane przy udziale min. 5 osób.

Dostępne formy szkolenia:

 • otwarte stacjonarne 1 – dniowe,
 • otwarte stacjonarne 2 – dniowe,
 • zamknięte na zamówienie  stacjonarne 1 – dniowe lub 2 – dniowe.

Czas trwania szkolenia:

 • stacjonarne 1 – dniowe – 8 godzin zegarowych,
 • stacjonarne 2 – dniowe – 16 godzin zegarowych. 

Koszt udziału w szkoleniu na osobę: 

 • otwarte stacjonarne 1 – dniowe – 490 PLN netto + 23% VAT,
 • otwarte stacjonarne 2 – dniowe – 780 PLN netto + 23% VAT,
 • zamknięte 1 lub 2-dniowe – cena indywidualnie ustalana z klientem.   

Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad/y

Lokalizacja szkolenia:

 • otwarte stacjonarne – sala szkoleniowa w siedzibie firmy Lockus przy ul. Skarżyńskiego 14 w Krakowie,
 • zamknięte stacjonarne – w wybranej przez klienta lokalizacji. 

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt:

Ewa Owsiak, e-mail: eowsiak@lockus.pl, Tel: +48 603 748 838 

Więcej Szkoleń

Mogą Cię również zainteresować te szkolenia

Szkolenie sprzedażowe

SPOSOBY NA TRUDNEGO KLIENTA. JAK RADZIC SOBIE Z EMOCJAMI.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności rozumienia perspektywy klienta, którego oczekiwania nie zostały spełnione, zwiększenie umiejętności panowania nad emocjami w kontakcie z trudnym klientem oraz zwiększenie elastyczności reagowania w sytuacjach trudnych i nietypowych.

FORMA SZKOLENIA: on-line

CZAS TRWANIA: 8 godzin
zobacz szczegóły

Szkolenie sprzedażowe

Techniki efektywnej sprzedaży. Kreatywne zadawanie pytań.

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności sprzedaży przez telefon, poznanie nowoczesnych metod negocjacji, a także nabycie umiejętności prezentowania oferty według zasady PCK.

FORMA SZKOLENIA: on-line

CZAS TRWANIA: 16 godzin
Zobacz szczegóły